Atenció terapèutica

Atenció Terapèutica global i interdisciplinar

En la valoració diagnòstica es poden indicar diversos tipus de intervenció segons les necessitats de cada cas. Es pot dur a terme únicament un seguiment i control de l’evolució del nen, o bé un tractament individual, que pot ser: psicològic, logopèdic o fisioterapèutic (bobath, hidroteràpia…), segons quines siguin les dificultats, o un tractament en grup de nens o de pares.