Coordinació i col·laboració

El CDIAP té una relació de col•laboració i coordinació amb tots els dispositius d’atenció a la infància de la zona: amb les escoles bressol, les escoles ordinàries, CREDA, equips pediàtrics de les ABS, Serveis Socials, diversos serveis de l’Hospital de St. Joan de Déu, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil..