Política del CDIAP

MISSIÓ:
El CDIAP Equip 40 té com a única activitat la prestació de serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. Duem a terme tasques de prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica destinades a tots els infants i llurs famílies des de la concepció fins als 6 anys, que presentin trastorns o alteracions en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-les, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn. Oferim una atenció interdisciplinar, que també té en compte la coordinació i cooperació amb els serveis educatius, de salut i socials del territori. També desenvolupem tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.
El Centre de Desenvolupament infantil i Atenció precoç (CDIAP) Equip 40 forma part de la xarxa d’atenció precoç integrada en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
La zona d’atenció compren de les poblacions següents: Cervelló, Corbera, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, St. Feliu de Llobregat, St. Vicenç dels Horts i Vallirana.
El servei és gestionat per la cooperativa de treball associat Equip 40 d’estimulació de petita infància S.C.C.L., entitat sense afany de lucre inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el número BN-2002 i a la Secció Entitats Privades d’ Iniciativa Social de la Direcció General d’ Afers Socials amb el nº E00717.

VISIÓ:
La visió de l’atenció precoç és interdisciplinària. A l’ equip hi treballen professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la neuropediatria, la logopèdia i el treball social. L’accent es posa en la prevenció i en la importància d’una intervenció el més primerenca possible quan es detecta un risc o trastorn, donat el moment privilegiat de gran plasticitat del sistema nerviós que es dona en la primera infància.
El nostre model de treball posa especial accent en alguns aspectes:
• L’Infant com a subjecte únic, a qui s’ha d’oferir un tractament específic i individualitzat, que tingui en compte el seu desenvolupament harmònic. El tractament, no obstant, també inclou a la família i als entorns naturals del nen (escola, espais lúdics…). Entenem al nen dins un sistema familiar i de relacions, i el treball basat en la relació esdevé una eina bàsica de foment de les seves capacitats.
• L’arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.

• Formació continuada dins l’equip, gràcies a supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball, sessions formatives i formació de postgrau especialitzada. Tot això es du a terme amb la col·laboració de formadors o supervisors interns i externs a l’equip. En les activitats de formació es té en compte a més dels aspectes teòrics, la nostra pràctica clínica a través de la presentació, discussió i reflexió sobre els casos. També es treballa a partir de les publicacions que ens permet aprofundir i actualitzar coneixements.

VALORS:
• Respecte: a la individualitat de cada infant, sense cap distinció en quant a grup ètnic, religió, models familiars, etc. Protegim i vetllem pel creixement físic, mental i social de l’Infant.
• Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
• Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’Infant i les seves famílies. Intervenim en la comunitat per fer dels espais naturals del nen llocs a la seva mida, a on el primer siguin les seves necessitats: afecte, comprensió, relació, diàleg, joc.
• Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
• Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
• Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
• Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
• Procediments eficaços: establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin l’avaluació i millora.
• Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció actuant per intentar evitar l’aparició de les dificultats alhora que pal·liar la gravetat i les complicacions quan es presenta el trastorn.
• Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.
• Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.
• Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.
• Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
• Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
• Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.