Adreçat a…

A Catalunya el servei públic d’atenció precoç té caràcter universal i és gratuït per a les famílies. Poden sol•licitar atenció les famílies residents a la zona d’atenció del CDIAP, amb infants menors de sis anys, preferentment orientades des dels dispositius sanitaris, educatius o socials. La zona d’atenció compren les poblacions següents: Cervelló, Corbera, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, St. Feliu de Llobregat, St. Vicenç dels Horts i Vallirana.

L’equip de professionals del CDIAP valorarà cada una de les demandes i serà qui, amb criteris professionals, decideixi sobre la pertinència, orientació i durada de l’atenció terapèutica.

La normativa reguladora del servei obliga a prioritzar les actuacions sobre els infants menors de 3 anys i/o els que pateixen greus afectacions.