“Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz de Cataluña”

El CDIAP Equip40 col·labora en la investigació de la prevalença del Trastorn del Espectre Autista (TEA) en atenció precoç a Catalunya. L’estudi quantifica els menors de 31 mesos que presenten risc de patir el trastorn. Els resultats estimen una prevalença de TEA aproximada de 0,57% (1: 175) i confirmen que hi ha un augment important del nombre de casos. També mostra la necessitat de la incrementació dels programes de sensibilització i formació dels professionals per la detecció precoç del TEA.  Trobareu l’article a “Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz de Cataluña” en el següent enllaç: https://www.fundacioorienta.com/es/producto/estimacion-de-la-prevalencia-de-los-trastornos-del-espectro-autista-en-centros-de-atencion-precoz-en-cataluna/